Osuuskunta Maitosuomi

EN SE FI

Osuuskunta Maitosuomi är Valios ägarandelslag, som svarar för mjölkanskaffningen inom sitt verksamhetsområdet och erbjuder åt ägarföretagarna kvalitativa tjänster.

 

Osuuskunta Maitosuomi bildades då två andelslag Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito fusionerades 1.9.2019.

 

Till Maitosuomis anskaffninsgområde  hör 116 kommuner i Syd-Österbotten, norra Österbotten, svenska Österbotten, Norra Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Kainuu och Norra Karelen.

Maitosuomi är Valios största ägarandelslag.

 

Osuuskunta Maitosuomi är ansvarsfull marknadskanal för mjölk, som skapar förutsättningar för ägarens framgång. Som resultat av arbetet föds finsk, trygg mat,  etiskt och hållbart. Maitosuomis målsättning är att betala ett konkurennskraftigt mjölkpris till sina ägare.  Till ägarföretagarna erbjuds kvalitativa egna tjänster eller genom samarbetspartners. Andelslagets egen ekonomi skall vara i skick bla. genom att satsa på de olika funktionernas effektivitet.

 

Maitosuomi och dess 1676 (31.12.2023) ägarföretagare har förbundit sig att förverkliga Valios ansvarsprogram, vars bas är djurens och människors välmående  samt genomskinlig produktionskedja från mjölkgård till matbord enligt Valios produktions- och funktionssätt.

 

Maitosuomis verksamhet:

  • Mjölkavräkning och ekonomiförvaltning
  • Ägartjänster
  • Valmabutiker
  • Mjölkkyltanktjänster
  • Mjölkintransport

Osuuskunta Maitosuomi 31.12.2023

 

Hem- och förvaltningsort: Lapinlahti

Omsättning: 535 milj.€

Mjölkproducenter: 1676

Invägd mjölk: ca. 817 milj. liter/år

Intransportens fordonskombinationer: 30

Ägarandel i Valio: 42,7 %

 

Tästä Valion sivuille