Osuuskunta Maitosuomi

Med tanke på allas bästa Vi säkrar välmåendet för mjölkproduktionen, miljön och djuren.

EN SE FI

Maitosuomi

OSUUSKUNTA MAITOSUOMI IDAG

 

Osuuskunta Maitosuomi bildades då två andelslag Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito fusionerades 1.9.2019

 

Till Maitosuomis anskaffningsområde  hör 116 kommuner i Syd-Österbotten, Norra Österbotten, svenska Österbotten, Norra Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Kainuu och Norra Karelen.

 

Läs mera

 

10 Valmabutiker betjänar dig

 

Förutom förnödenheter till mjölkproduktionen och mjölkprodukter har butikerna i sitt sortiment hushållsprodukter, t.ex. klädtvättmedel, skyddsutrustning mm.

 

Erbjudande 7/2024
Butiker